Kalkandere 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Hizmet Standartları Tablosu

No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 10 iş günü
2 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 30 dakika
3 Tek Hekim Raporu T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, rapor için ilgili kurumdan istenilen ekler (fotoğraf vs) 30 dakika
4 Basit Laboratuar Tetkikleri Tahlil İstem Kağıdı ve Tahlil Barkodu 2 gün
5 İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 40 dakika
6 Ev Ziyareti T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 6 ay
7 Bağışıklama Faaliyetleri T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, Aşı kartı 30 dakika
8 Aile Planlaması Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 60 dakika
9 Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri) T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 60 dakika
10 Kanser Tarama T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi 20 dakika

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”


Müracat Yeri Adı ve Soyadı Görev Unvanı Adresi Telefon Numarası Faks Numarası E-posta adresi
1. müracat yeri SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi
2. müracat yeri Kaymakam